Duraković najavila predlaganje Zakona o alimentacijskom fondu na nivou Federacije BiH

Duraković najavila predlaganje Zakona o alimentacijskom fondu na nivou Federacije BiH

Duraković najavila predlaganje Zakona o alimentacijskom fondu na nivou Federacije BiH

Doc. dr. Jasna Duraković, SBB zastupnica u PDPFBiH gostovala je jučer u emisiji Novi dan, televizije N1 gdje je govorila o turbulentnoj situaciji unutar federalnog parlamenta, činjenici da se posljednjih nekoliko mjeseci odgađaju sjednice te se na taj način prolongiraju i određena bitna zakonska rješenja u legislativi.

U cilju zaštite materinstva i roditeljstva, posebno je istakla značaj donošenja novog Zakona o zaštiti porodice s djecom u kojem će se konačno zaštititi prava svih majki i porodilja u Federaciji BiH, te će porodilje ovim zakonom dobiti jednak tretman, tj. isti iznos naknade bezobzira na njihovo prebivalište. Zaposlenim porodiljama će se reintegrirati pravo iz zdravstvene zaštite za isplate porodiljskih naknada a nezaposlenim porodiljama pravo na naknadu do godinu dana, direktno iz budžeta svakog kantona u FBiH. Ovim zakonom je postignut koncenzus sa svim kantonima, tj. usklađeni su svi propisi, te su unaprijed obezbijeđena dostatna sredstva za isplate. U nekoliko članova ovog zakona se konačno tretira i zakonski rješava isplata dječijeg doplatka u svim kantonima u FBiH. Duraković se nada da će se ovaj Zakon u Nacrtu pojaviti na njihovim klupama do proljeća ove godine.

Druga jako bitna oblast, koja je do sada bila krajnje zanemarena jeste pitanje jednoroditeljskih porodica i alimentacijskog fonda na nivou Federacije BiH. Zaštita roditeljstva treba da bude obaveza države Bosne i Hercegovine i njenih institucija. Roditeljstvo, kao temeljno ljudsko pravo, zagarantovano je svim univerzalnim, međunarodnim i domaćim dokumentima u oblasti ljudskih prava. U skladu s Konvencijom o ljudskim pravima, sva prava žena koja su zagarantovana međunarodnim sporazumima zagarantovana su bez diskriminacije po bilo kojem osnovu.

Porodice s jednim roditeljem/kom su u današnje vrijeme sve rasprostranjenija pojava i one se među sobom razlikuju vjerovatno isto onoliko koliko i porodice s oba roditelja. Stavovi društva prema ovim porodicama su često negativni bez utemeljenih razloga.

Rijetko se objektivno sagledava bilo kakav pozitivan aspekt samostalnog roditeljstva, a samostalne roditeljke ili samohrane majke kako ih se češće u društvu naziva, se često tretiraju kao društveni i moralni problem. Konvencija o pravima djeteta, uz odgovornosti roditelja/ki prema djeci, u članu 18 govori o odgovornosti društva da pomogne roditeljima/kama u odgoju djece.

Društvo se “samilosno“ odnosi prema razvedenim ili ostavljenim majkama,  nerijetko ignorišući one koji su npr. odgovorni za takav položaj, što je očigledno kod nepostojanja jasne prakse u naplati alimentacije i/ili sudom određenog iznosa za izdržavanje djece. Samim time, uspostavljanjem Alimentacionog fonda direktno će se utjecati na smanjenje siromaštva jednoroditeljskih zajednica.

Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine je dana 28.04.2017. godine zaprimila inicijativu zastupnice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Jasne Duraković, kojom  je predložila Ombudsmenima za ljudska prava Bosne i Hercegovine da izrade Specijalni izvještaj o stanju jednoroditeljskih zajednica na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, s posebnim osvrtom na dostavu informacije o kršenju dječijih prava i prava samohranog/e roditelja/ke u kontekstu isplaćivanja alimentacije ili tačnije po osnovi neizvršavanja sudskih presuda za izdržavanja djece.

Nakon prijema navedene inicijative, Institucija Ombudsmena Bosne i Hercegovine je donijela odluku da se, prije svega, navedena inicijativa registruje kao predmet u Odjelu za praćenje prava djece i potom pristupi detaljnoj analizi navedenog problema.

Uspostavljanje Alimentacionog fonda u Federaciji za najveću prepreku ima u nedostatku statističkih podataka o status jednoroditeljskih porodica na nivou svih kantona i na nivou cijele Federacije BiH.

Niko se do sada nije ozbiljno bavio ovim pitanjem, a čini se da su jednoroditeljske porodice procentualno u porastu kao i broj roditelja koji ne plaćaju alimentaciju na ime izdržavanja djeteta ili nisu redovni u plaćanju alimentacije.

Dodatna otežana okolnost jeste i krajnje neefikasno i često neobjektivno i korumpirano pravosuđe, gdje se dugo čeka na presude i često ne postoje sankcije za neizvršavanje izrečenih presuda niti se izvršenja procesuiraju do kraja. Neplaćanje alimentacije se smatra krivičnim djelom, ali ne postoje jasne kazne- sankcije kojima se ono kažnjava i nakon izrečene presude.

To su sve razlozi zbog kojih je Jasna Duraković uputila ovu inicijativu ombudsmenima kako bi se uz pomoć tog specijalnog izvještaja izradio Zakon o alimentacijskom fondu i kako bi se konačno zakonski zaštitila prava svakog samohranog roditelja/teljke i njihove djece. Ovo postaje ozbiljan društveni problem tako dag a je nužno sistemski riješiti i ovu oblast urediti na najbolji mogući način, istakla je Duraković.

U prilogu možete pogledati video spomenutog gostovanja, 10.01.2018. na televiziji N1:

http://ba.n1info.com/a236964/Video/Info/Durakovic-Odlazak-Kitarovic-pravni-presedan.html

 

Close