Edita Đapo: Zakon o turizmu će rasteretiti privredu, a Zakon o boravišnoj taksi će donijeti 800.000 KM

Edita Đapo: Zakon o turizmu će rasteretiti privredu, a Zakon o boravišnoj taksi će donijeti 800.000 KM

Edita Đapo: Zakon o turizmu će rasteretiti privredu, a Zakon o boravišnoj taksi će donijeti 800.000 KM

Zakon o turističkim zajednicama i promociji FBiH proglašen je neustavnim u julu 2014. godine, a 2015. je prestao važiti. Đapo ističe da je nakon detaljne analize donesena odluka da se on spoji sa Zakonom o turističkoj djelatnosti i da se predloži novi zakon o turizmu koji reguliše oblasti turističke zajednice, turističkih agencija i vodiča.

"Zakonom rasterećujemo privredu jer se ukida turistička članarina, tako da je privatni subjekti više neće uplaćivati, jer je to prepoznato kao parafiskalni namet. Smanjujemo procedure registracije turističkih agencija i skupa s vodičima smo odlučili da oni koji su do sada mogli raditi samo kao obrtnici uz fiskalnu kasu, od sada će moći raditi kao samostaln, pravne osobe ili uposlenici agencije ili će ostati obrtnici. Moći će da rade preko vikenda, sezonski ili godišnje. Planirano je uvođenje elektronskog registra svih agencija i vodiča u resornom ministarstvu. Vodiči će polagati ispit općeg znanja na federalnom nivou i posebnog znanja na nivou kantona. Definisane su i nove oblasti iz destinacijskog menadžmenta, tako da će FBiH, kanton ili općina određeni lokalitet moći proglasiti lokalitetom od značaja za razvoju turizma", kazala je Đapo.

Prema Zakonu o boravišnoj taksi, svaki turista će na određenom lokalitetu platiti boravišnu taksu, a definisano je i ko je izuzet od plaćanja.

"Prema zakonu će 10 posto ići na nivo Federacije, 10 posto kantonima i 80 lokalnoj zajednici. Uskladili smo zakon s preporukama Svjetske turističke organizacije koja preporučuje da novac ostaje tamo gdje se generira. Srbija sve ostavlja lokalnoj zajednici, Crna Gora ostavlja 80 posto, Hrvatska 65, ali će i ona uskoro početi ostavljati 100 posto. Vlada će svake godine u oktobru predlagati iznos boravišne takse za sljedeću godinu. Sada ona iznosi dvije marke, pretpostavlja se da će tako ostati, ali je moguće i povećanje. Očekujemo da će se na taj način ubirati blizu 800.000 KM", kazala je ministrica.

Utvrđeni zakoni će biti upućeni u Parlament FBiH na usvajanje. Sjednica Vlade FBiH je prekinuta i bit će nastavljena u srijedu.

Close