Aktuelni javni konkursi

Aktuelni javni konkursi

 

Javni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u Direkciji za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine, objavljen 03.11.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni list"
Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, objavljen 30.10.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Javni oglas za prijem u radni odnos, JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo" objavljen 30.10.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni list"

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljen 28.10/ 29.10.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni list"

Javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika Ustavnog suda u Stručnoj službi Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine na nedoređeno vrijeme, objavljen 28.10/ 29.10.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni list"

Javni oglas za prijem u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu unutarnjih poslova Bosansko- podrinjskog kantona Goražde, objavljen 28.10/ 29.10.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni list"
Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Kakanj, objavljen 28.10.2017. u dnevnom listu "Oslobođenje"

Oglas za prijem novih radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme i pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme- Elektroprivreda BIH,Podružnica Termoelektrana "Kakanj", objavljen 26.10.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz"

Oglas za popunu radnih mjesta namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna, objavljen 26.10.2017. godine u dnevnom listu "Večernji list"

Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstava Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna, objavljen 25.10.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, objavljen 25.10.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, objavljen 23.10.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni list"

Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo, objavljen 23.10.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"
Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjedavajućeg Odbora za žalbe građana MUP TK, objavljen 23.10.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz"

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Općinskom sudu u Travniku, objavljen 21.10/22.10.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni list"
Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Bosanska Krupa, objavljen 21.10/ 22.10.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni list"
Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnom tužilaštvu Zeničko- dobojskog kantona, objavljen 21.10/ 22.10.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni list"

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Službi za zajedničke poslove Zeničko- dobojskog kantona, objavljen 21.10/ 22.10.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni list"
Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna, objavljen 21.10.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz"

Javni konkurs za izbor i imenovanje člana Uprave- izvršnog direktora za finansijske, marketinške i opće poslove JP "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o Sarajevo, objavljen 20.10.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora ZU Apoteka Bužim, objavljen 20.10.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Javni oglas za prijem u radni odnos zaposlenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, objavljen 20.10.2017. godine u dnevnom listu "Večernji list"

Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom zavodu za poljoprivredu, objavljen 18.10.2017. godine u dnevnom listu " Oslobođenje"

Javni oglas za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Sudu Bosne i Hercegovine, objavljen 18.10.2017. godine u dnevnom listu "Nezavisne novine"
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine - Javni natječaj za upražnjena mjesta, objavljen 16.10.2017. godine u dnevnom listu "Večernji list"

Konkurs/Oglas za prijem radnika u radni odnos u Agenciji za reviziju privatizacije Federacije Bosne i Hercegovine, objavljen 16.10.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni list"

Ponovni javni oglas za popunjavanje upražnjene pozicije direktora Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona, objavljen 16.10.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"

Javni oglas za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva Novi Travnik, objavljen 16.10.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje"
Javni oglas za prijem pripravnika u Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, objavljen 15.10.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz"

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Općini Kakanj, objavljen 14.10/15.10.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni list"
Javni oglas za prijem namještenika u Općini Doboj Jug na neodređeno vrijeme, objavljen 14.10/15.10.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni list"

Konkurs za prijem radnika na upražnjena radna mjesta na neodređeno vrijeme u Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, objavljen 14.10./15.10.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni list"

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Općini Novi Grad Sarajevo, objavljen 14.10./15.10.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni list"

Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Federalnom ministarstvu trgovine, objavljen 14.10./15.10.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni list"

Javni konkurs za prijem pripravnika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona Sarajevo, objavljen 14.10.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz"

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo, objavljen 14.10.2017. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz"


Poništenje i ponovni javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih odbora zdravstvenih ustanova na području Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK, objavljen 13.10.2017. godine u dnevnom  listu ”Oslobođenje”
Poništenje i ponovni javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, objavljen 13.10.2017. godine u dnevnom listu ”Oslobođenje”
Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine BiH, objavljen 13.10.2017. godine u dnevnom listu ”Dnevni avaz”
Poništenje i ponovni javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU ”Centar za socijalni rad” Bužim, objavljen 13.10.2017. godine u dnevnom listu ”Oslobođenje”
Javni oglas za prijem zaposlenika u JU ”Dječije obdanište” Banovići,  objavljen 13.10.2017. godine u dnevnom listu ”Oslobođenje”
Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovna škola ”Ključ”, objavljen 13.10.2017. godine u dnevnom listu ”Oslobođenje”

 

Close