SBB: Nakon presuda Mladiću, Prliću i drugima, još jednom je sudski verificirano da su Bošnjaci najveća žrtva proteklog rata

SBB: Nakon presuda Mladiću, Prliću i drugima, još jednom je sudski verificirano da su Bošnjaci najveća žrtva proteklog rata

SBB: Nakon presuda Mladiću, Prliću i drugima, još jednom je sudski verificirano da su Bošnjaci najveća žrtva proteklog rata

SBB pozdravlja današnju pravosnažnu presudu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju kojom je gotovo u potpunosti potvrđena prvostepena presuda protiv čelnika tzv. Herceg-Bosne i oficira HVO-a. Ukupno 111 godina zatvora za Jadranka Prlića i ostale predstavlja snažnu osudu zločina počinjenih protiv Bošnjaka Hercegovine i srednje Bosne, ali i konačnu potvrdu karaktera rata u Bosni i Hercegovini.

Ovom presudom je potvrđeno da je naša zemlja bila žrtva agresije, da je djelovanje paradržavnih tvorevina predstavljalo pobunu protiv legalnih i legitimnih organa Republike BiH, te da su u ostvarivanju takvih ciljeva počinjeni brojni i gnusni zločini protiv civilnog stanovništva, mahom Bošnjaka.

SBB poziva sve građane Bosne i Hercegovine da prihvate i priznaju presude Haškog tribunala, koji je ne samo sud Ujedinjenih nacija, već i pravosudno tijelo koje predstavlja najbolje standarde zapadne civilizacije. Trezveno suočavanje sa presuđenim činjenicama takvog tribunala je preduslov pridruživanja Bosne i Hercegovine zapadnoj porodici država, uključujući punopravno članstvo u Evropskoj uniji i NATO savezu.

Nakon prvostepene presude ratnom zločincu Ratku Mladiću i današnje drugostepene Prliću i ostalima, još jednom je sudski verificirano da su Bošnjaci bili najveća žrtva proteklog rata.

 

Close