Kantonalne organizacije

Kanton Sarajevo     Tarik Curić

 

Srednjobosanski kanton     Almir Švago

 

Tuzlanski kanton     Bahrudin Hadžiefendić

 

Unsko-sanski kanton

 

Azra Hadžić
Zeničko-dobojski kanton

 

 
Bosansko-podrinjski kanton

 

Sanel Mušović
Regionalni odbor Doboj

 

Mensur Halilović
Organizacija Brčko distrikt BiH

 

Ismet Dedeić