Podrži SBB

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH STRANAKA

Član 6.
(Ograničenje ukupne visine)
 
  •  Fizička i pravna lica mogu davati dobrovoljne priloge političkim strankama jednokratno ili više puta tokom kalendarske godine.
  • Dobrovoljni prilozi u novcu uplaćuju se na transakcijski račun centrale političke stranke.
  • Ukupan iznos dobrovoljnih priloga fizičkog lica jednoj političkoj stranci ne smije prelaziti iznos od 10.000,00 KM(deset hiljada konvertibilnih maraka) za fizička, 50.000,00 KM (pedeset hiljada konvertibilnih maraka) u kalendarskoj godini za pravna lica te 5.000,00 € (pet hiljada eura) za inostrana ulaganja, u kalendarskoj godini.
  • Ukupan iznos koji član političke stranke uplati na ime stranke u toku jedne kalendarske godine ne može prelaziti iznos od 15.000,00 KM (petnaest hiljada konvertibilnih maraka), što uključuje i članarine.
PRIMJER UPLATNICE

Preuzmite primjer ispunjene uplatnice