Zastupnici i delegati FBiH

Izabrani zastupnici u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH 

 

Beganović Nasir, predsjednik Kluba SBB-a u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH 
Alajbegović Zijad
Ćupina Faruk
Duraković Jasna
Hadžić Azra
Isaković Hasida
Bilsena Šahman
Jusufović Munib
Kavazović Šemsudin
Kravić Zlatko
Marjanović Zana
Zikreta Odobašić
Razić Sanel
Šestić-Begović Anela
Švago Mehrudin
Švancer Vesna

Izabrani delegati u Domu naroda Parlamenta FBiH

Babić Ana
Hadžimehmedović Fuad
Mušović Sanel
Sarajlić Ismet