Predsjednik

Osnivač i Predsjednik – Fahrudin Radončić

Rođen je 1957. godine. Profesionalni novinar i urednik od 1978. godine.

Od 1983. do 1988. godine, profesionalno se bavio društveno-političkim radom.

Od 1990. godine, radio kao novinar i analitičar – komentator tjednika „Danas „. Iste godine objavio je knjigu „ 10.000 dana robije” o kršenju ljudskih prava.

Izdavačku kompaniju „Avaz”, najveći novinski sistem u BiH, osnovao 20. oktobra 1991. godine u Sarajevu.

Rat je proveo u Sarajevu. Sedmičnik „Bošnjački avaz” pokrenuo je 15. septembra 1993. godine, u Sarajevu, a 2. oktobra 1995. godine počeo je izdavati „Dnevni Avaz”, najtiražniji dnevni list u BiH, čiji je bio glavni urednik i direktor.

Investitor i graditelj (godine 2000., na čelu kompanije „Avaz” , sagradio je sadašnji objekt „Hypo banke” u Sarajevu, 2004. hotel „Radon Plazu” , te 2008. završio „Avaz Twist Tower” od 40 spratova – najviša zgrada na Balkanu – i 2012. godine, završio izgradnju velikog poslovnog centra u Tuzli).

Dobitnik je najvećeg Javnog priznanja za doprinos izgradnji Kantona Sarajevo (2007. godine).

Osnivač Saveza za bolju budućnost BiH (2009. godine).

Za ministra sigurnosti BiH izabran je u novembru 2012. godine.

Izabran u Klub Bošnjaka Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH u januaru 2015. godine.

(English)

Founder and President – Fahrudin Radončić

Since 1990, Fahrudin Radončić worked as a journalist and analyst for the weekly “Today.” The same year he published the book “10,000 days in prison” which speaks of human rights violations.

The publishing company “Avaz”, the largest news system in BiH, he founded on October 20, 1991 in Sarajevo.

He spent the war in Sarajevo. The weekly “Bosnian Avaz” started on September 15, 1993, in Sarajevo, on 2 October 1995 he began to publish the “Dnevni Avaz”, the highest circulation daily newspaper in BiH, of which he was editor in chief and director.

Investor and builder (in 2000, led by “Avaz”, built by the current object “Hypo bank” in Sarajevo, in 2004 hotel “Radon Plaza”, and 2008 completed “Avaz Twist Tower” of 40 floors – the tallest building in the Balkans – and in 2012, completed the construction of a large business center in Tuzla).

He received the highest public recognition for his contribution to the construction of the Sarajevo Canton (2007).

The founder of the Alliance for a Better Future of BiH (2009).

For security minister of BiH he was elected in November 2012.

Elected into the Bosniak Caucus of the House of Peoples of BiH in January 2015.