Predsjedništvo

Mr. Lejla Bakrač
Dipl. politolog Admir Čavka
Dipl. pravnik Vesko Drljača
Dipl. ing. mašinstva Nermin Džindić
Prof. dr. Edita Đapo
Doc. dr. med. sci. Bahrudin Hadžiefendić
Dr. Adnan Hozić
Dr. specijalist Adnan Jupić
Dipl. pravnik Munib Jusufović
Prof. dr. sci. med. Mirsad Kacila
Mr. Muradif Kanlić
Prof. Amer Kapo
Diplomirani menadžer Redžo Kurbegović
Dipl. pravnik Mujo Muratović
Mr. farmacije Tea Mušić
Ing. mikrobiologije Sabina Nahodović
Prof. dr. sci. med. Naser Nabil
Magistar saobraćaja Alma Pašić
Mr. Sanela Prašović – Gadžo
Dipl. ekonomista Edis Ramović
Diplomirani pedagog-psiholog Amela Talić-Kasap
Mr. Meldina Ugarak 
Diplomirani inžinjer arhitekture Mahir Žigić
 
 
Mr. Lejla Bakrač rođena je 9. maja 1972. godine u Bihaću, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću završila je 2010. godine. Master studije iz oblasti poljoprivrednih znanosti, na istom fakultetu, završila je 2014. godine. Trenutno je doktorandica na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U periodu od 1993. do 1995. godine radila kao saradnik u JP Radio-televizija Bihać. Nakon toga, bavi se privatnim poduzetništvom, kao menadžer u segmentu sigurnosno-bezbjedonosnih mjera. Trenutno obnaša dužnost zamjenika predsjedavajućeg Gradskog Vijeća Grada Bihaća.
Dipl. politolog Admir Čavka rođen je 25. jula 1982. godine u Banjoj Luci gdje i danas živi. Diplomirao je politologiju na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka. Radio je u privatnom sektoru, prije nego što je 2015. godine imenovan za direktora regionalnog odbora Muslimanskog dobrotvornog društva „Merhamet“ Banja Luka. Od 2016. do 2019. godine obavljao je funkciju poslanika u Narodnoj skupštini RS, a godinu kasnije imenovan je za predsjednika „Merhameta“ BiH. U prethodnom mandatu bio je potpredsjednik SBB-a. Trenutno je savjetnik dopremijera Vlade FBiH Veska Drljače. Govori engleski, njemački i španski jezik.
Dipl. pravnik Vesko Drljača rođen 20. januara 1961. godine. Osnovnu školu i Opštu gimnaziju završio je u Zvorniku. Od 1981. do 1985. godine studirao i završio Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu i stekao zvanje diplomiranog pravnika. Živi i radi u Sarajevu. Radio je kao državni službenik i rukovodeći državni službeni u Republičkom ministarstvu unutarnjih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvu pravde i opšte uprave BiH, Ministarstvu civilnih poslova BiH i Ministarstvu sigirnosti BiH. Od juna 2006. godine obavlja dužnost sekretara Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH – FIPA. Aktivno govori engleski jezik.
Dipl. ing. mašinstva Nermin Džindić rođen je 11. marta 1977. Mašinsku tehničku školu završio u Živinicama, a Mašinski fakultet na Univerzitetu u Tuzli 2003. godine. Magistrant Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Ima bogato radno iskustvo, kao i veoma uspješne obuke i treninge iz oblasti upravljanja kompanijama: CIMOS – Kopar, Honeywall – Les Vosges, BWTS Kircheimbolanden, MBA Sarajevo, Lean Production, Projektno vođenje, PDS – Mašinski fakultet u Tuzli… Bio je na rukovodećim pozicijama u namjenskoj industriji FBiH, a od 2015. je federalni ministar industrije, energije i rudarstva. Govori engleski jezik. Oženjen, otac dvoje djece.
Prof. dr. Edita Đapo rođena je 24. oktobra 1973. godine u Trebinju. Diplomirala 1996. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Od 1996. do 1999. radila u Ministarstvu vanjskih poslova BiH. Školovanje je nastavila u Japanu na prestižnom Univerzitetu Tohoku, gdje je 2007. godine stekla zvanje doktora ekonomije. Od 2008. – 2009. na Tohoku univerzitetu radila kao istraživač. Godinama je bila profesorica na Međunarodnom univerzitetu u Sarajevu. Od 2012. do 2014. bila zamjenica ministra finansija i trezora BiH, a od 2015. je ministrica okoliša i turizma FBiH. Trenutno je i zastupnica SBB-a u Parlamentu BiH. Aktivno govori engleski i japanski jezik. 
Doc. dr. med. sci. Bahrudin Hadžiefendić rođen je 29. avgusta 1977. godine u Tuzli u jednoj od najstarijih tuzlanskih porodica Hadžiefendić. Potomak je drugog gradonačelnike Tuzle. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Univerziteta u Tuzli, gdje je magistrirao i doktorirao. Spcijalizira opću hirurgiju na Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla. Od 2009.  do 2014. godine radio je u kompaniji „Tuzla – Farm“, gdje je obavljao i funkciju direktora. 2014. izabran je za zastupnika u Parlamentu FBiH, a od 2015. – 2019. bio je ministar zdravstva TK. Obnašao je i funkciju medicinskog direktora UKC-a Tuzla. Oženjen, otac dva sina. Govori engleski jezik.
Dr. Adnan Hozić rođen je 3. septembra 1983. godine u Bugojnu. Osnovnu školu i Opću gimnaziju završio je u Bugojnu, a nakon toga diplomirao je na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Od 2009. – 2010. godine radio je u preduzeću “Higijena” Sarajevo, dok je od 2010. do danas zaposlen je kao direktor u Veterinarskom centru „Vrbas”. Na izborima 2012. godine osvojio mandat u Općinskom vijeću Bugojno. Povjerenje građana dobio je i 2016., kao i četiri godine kasnije. U avgustu 2020. godine imenovan je za povjerenika OO SBB-a Bugojno. Od 2012. godine presjednik je “Udruženja/Udruge doktora veterinarske medicine SBK/KSB”. Oženjen, otac dvoje djece.
Dr. specijalist Adnan Jupić rođen je u Odžaku 1963. godine. Osnovnu i srednju školu (gimnaziju) završio u Doboju, a diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci. Kao ljekar radio je u domovima zdravlja u Doboju i Zenici, a od 1996. godine zaposlen u „Domu zdravlja“ Zavidovići. Završio specijalizaciju urgentne i porodnične medicine, te zdravstveni menadžment i stekao zvanje top menadžera u zdravstvu. Član SBB-a od 2009., a na izborima godinu kasnije dobio je mandat u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona i delegata u Domu naroda Parlamenta FBiH. Potpredsjednik SBB-a od 2010. – 2014. godine. Aktuelni je ministar zdravstva u Vladi ZDK.
Dipl. pravnik Munib Jusufović rođen je 17. februara 1948. godine u Pljevlji. Završio je Gimnaziju, a diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Godinama je bio rukovodilac u Prehrambenom kombinatu “Bimal”. 1990. izabran u Skupštinu Općine Brčko, a iste godine postaje zamjenik predsjednika Općinske vlade. 1992. izabran za predsjednika Izvršnog odbora, gdje je ostao tokom agresije i do Vašingtonskog sporazuma 1994., kada je izabran za načelnika općine Brčko. U dva mandatu bio poslanik u Narodnoj skupštini RS. Od 2000. je biran za poslanika i delegata u Federalnom parlamentu i Parlamentu BiH, gdje je i danas delegat u Domu naroda.
Prof. dr. sci. med. Mirsad Kacila, specijalista opće hirurgije i subspecijalist kardiohirurgije, rođen je 10. juna 1965. godine. U Sarajevu je završio Petu gimnaziju, a nakon toga 1990. godine i Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu završio je specijalizaciju opšte hirurgije, a master iz kardiohirurgije u Internacionalnoj školi za srce u Pizi u Italiji. Doktorirao je na Univerzitetu St. Anna u Pizi. Kacila je dugogodišnji profesor Medicinskog fakulteta UNSA. Kao kardiohirurg radio je i u Njemačkom centru za srce u Berlinu, a godinama je bio direktor Centra za srce KCUS-a. Trenutno je direktor najmodernije bolnice u BiH “Centra za srce” u Sarajevu. Profesor Kacila zastupnik je SBB-a u aktuelnom mandatu u Federalnom parlamentu.
Mr. Muradif Kanlić rođen je 14. avgusta 1988. godine u Sarajevu. Nakon završene gimnazije, diplomirao na Pravnom fakultetu  2012. godine, a 2018. magistrirao na Fakultetu za upravu Univerziteta u Sarajevu. Trenutno pohađa doktorski studij na Fakultetu političkih nauka UNSA. Od 2013. do 2014. godine radio je u Općini Goražde. Na izborima 2014. godine izabran je za zastupnika u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, gdje je mandat obnovio i na izborima 2018. godine. Od osnivanja SBB-a 2009. godine obnašao brojne stranačke funkcije. Odlično govori engleski, a veoma dobro njemački jezik.
Prof. Amer Kapo rođen je 12. novembra 1984. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu i Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu. Nakon studija zapošljava se u AISEC, a 2010. godine postao je rukovodilac AISEC-a, najveće studentske organizacije u BiH. Od 2012. do 2014. radio je u Mikrokreditnoj fondaciji „Sunrise“. Na izborima 2012. godine izabran je za vijećnika u Općinskom vijeću Centar Sarajevo. Nakon toga imenovan je za direktora KJP Centar „Skenderija“ gdje ostaje do 2022., kada je smijenjen kao najuspješniji direktor „Skenderije“ u posljednjih 30 godina. Trenutno je vijećnik u Općinsi Centar i Generalni sekretar SBB-a.
Diplomirani menadžer Redžo Kurbegović rođen je 5. avgusta 1952. godine u Sanskom Mostu. Tokom školovanja aktivno se bavio sportom, a za svoj rad u sportu nosilac je povelje za unapređenje sporta u Jugoslaviji iz tog perioda.  Prvi posao u Sanskom Mostu dobio je 1977. godine, u nekoliko firmi obavljao je rukovodeće poslove sve do 1989. kada je osnovao privatnu firmu. Nakon protjerivanja iz Sanskog Mosta 1992. godine i dolaska u SAD osnovao je „Američko-bosanskohercegovačku asocijaciju“. U tri mandata bio je član Općinskog vijeća Sanski Most. Vlasnik privatnog preduzeća „Tehnika grijanja Kurbegović”.
Dipl. pravnik Mujo Muratović rođen je 10. jula 1990. godine u Tuzli. Osnovnu školu „Bašigovci“ završio u Živinicama kao učenik generacije, a nakon toga i Gimnaziju u Živinicama kao jedan od najboljih učenika u generaciji. Nakon toga upisuje Pravni fakultet u Mostaru, gdje 2015. godine diplomira na temu „Odgovornost države za štetu prema ZOO“ i stiče zvanje magistar prava. Na izborima 2016. godine izabran za općinskog vijećnika, da bi i 2020. godine na lokalnim izborimo bio izabran u Gradsko vijeće Živinice. Trenutno je povjerenik SBB-a za Grad Živinice. Govori engleski jezik. Oženjen, otac dvoje djece.
Mr. farmacije Tea Mušić je rođena 1983. godine u Mostaru. Završila Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu, gdje je završila i Specijalizaciju “Klinička farmacija”. Magistrirala je na Farmaceutskom fakultetu i Ekonomskom fakultetu UNSA. Upisala doktorski studij na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Radila je kao medicinski predstavnik i koordinator proizvodnje kao i zamjenik direktora firme „Mobis Pharm“, gdje i danas zaposlena, te kao magistar farmacije u „Apoteke Leko“, ali i drugim firmama u farmaciji i zdravstvu. Od 2016. do 2020 bila je vijećnik u Općinskom vijeću Centar i u Gradskom vijeću Sarajeva. Član je Zdravstvenog savjeta Općine Centar.
Inžinjer mikrobiologije Sabina Nahodović rođena je u Sarajevu, gdje je završila osnovno obrazovanje i Srednju medicinsku školu. Nakon toga diplomirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu, Odsjek za Biologiju Univerziteta u Sarajevu. Radila je kao laborant u Institut za Genetičko inženjerstvo i biotehnologiju te na poziciji mikrobiologa u Odjelu za higijenu namirnica Veterinarskog fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Također, bila je angažirana i u međunarodnoj kompaniji te u Općini Centar Sarajevo. Godinama je aktivna članica Foruma mladih SBB-a Kantona Sarajevo. Udata je, govori engleski i poznaje turski jezik.
Prof. dr. sci. med. Naser Nabil rođen je 1963. godine u Ammanu (Jordan).  Medicinski Fakultet u Sarajevu završio je 1989. Specijalizaciju iz oblasti Interne medicine i Kardiologije na Kliničkom Centru Univerziteta u Sarajevu završio je 1998. godine. Na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 2006. godine stiče zvanje  magistar medicinskih nauka,  dok doktor medicinskih nauka na istom fakultetu postaje 2011. godine. Stekao je Diplomu European Cardiologist – EBSC, European Society of Cardiology (EBSC i ESC) kao i Diplomu Fellow of the European Society of Cardiology. F.E.S.C. što je najviše priznanje Evropskog udruženja kardiologa. Profesor je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Član je Udruženja kardiologa BiH.  
Magistar – dipl. ing. saobraćaja Alma Pašić rođena je 1990. godine u Mostaru. Osnovnu i srednju školu završila je u Mostaru, a naFakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu – cestovni smjer diplomirala je 2012. godine. Na istom Fakultetu i smjeru je 2014. godine i magistrirala. Trenutno je zaposlena kao stručni saradnik za upravljanje i nadzor saobraćaja u Javnom preduzeću „Autoceste Federacije BiH“. Položila je Stručni ispit iz struke saobraćaja 2018. godine. Obnaša funkciju predsjednice Gradskog odbora SBB-a Mostar. Govori engleski jezik.
Mr. Sanela Prašović Gadžo je rođena 23. decembra 1970. godine u Sarajevu. Diplomirala novinarstvo, magistrirala odnose s javnošću i trenutno privodi kraju doktorski studij na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Od 1991. godine radila na TVSA poslove novinara i tv reportera, a od 1992. – 1995. na TVBIH i kao ratni reporter, urednik i voditelj. Na TVBIH i FTV obavljala poslove urednika, autora dokumentarnih filmova, dopisnika iz inozemstva. 2005. radila na poziciji direktorice programa Televizije „Alfa“. Od 2008. do 2018. bila je direktorica Produkcijske kuće “TIM System”. Od 2018. zastupnica u Parlamenta FBiH. Obnašala dužnost i generalnog sekretara SBB-a.
Dipl. ekonomista Edis Ramović rođen je 1982. godine u Sarajevu. Diplomirao je i magistrirao na Univerzitetu za poslovne studije. U svojoj dugogodišnjoj bogatoj profesionalnoj karijeri radio je u privatnom, javnom i nevladinom sektoru. U to spada direktorska pozicija u firmi “Raming gradnja” d.o.o., stručni suradnik za računovodstvo i plaće u Gradskoj upravi Sarajeva, financijski službenik u “Islamic Relief Worldwide UK”, te šef financija i računovodstva u Udruženju FK “Željezničar”. Od  2016. godine obavlja funkciju direktora Stručnih službi Saveza za bolju budućnost BiH.
Diplomirani pedagog-psiholog Amela Talić-Kasap rođena je 11. Maja 1986. godine u Zenici. Nakon srednje medicinske škole u Zenici pohađala je Univerzitet u Tuzli, gdje je 2009. godine stekla zvanje diplomirani pedagog-psiholog. Odmah po završetku univerzitetskog obrazovanja kao stručni odgajatelj bila je angažirana Javnoj ustanovi “Dom – porodica” Zenica. Nakon toga, u Osnovnoj školi „Aleksa Šantić“ i “Prvoj gimnaziji“ u Zenici radila je kao pedagog. Trenutno je zaposlena kao stručni suradnik – pedagogu Javnoj ustanovi “Centar za socijalni rad” Zenica. Majka je troje djece.
Mr. Meldina Ugarak rođena je 10.3.1982. godine u Visokom. Diplomirala je i magistrala na Internacionalnom Islamic Univerzitetu Malaysia, u Kuala Lumpuru, gdje je diplomirala na smjeru odnosa sa javnošću, dok je magistrirala menadžment. Trenutno je kandidat na doktorskom studiju na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu. U bogatoj profesionalnoj karijeri radila je za velike privatne kompanije kao što su „Prevent BiH“ i „Ugarak Produkt“ d.o.o. Godinu dana bila je angažirana i na poziciji direktora stručnih službi u Centrali SBB-a. Trenutno je zaposlena kao direktorica JU „Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama“ Zeničko-dobojskog kantona.
Diplomirani inžinjer arhitekture Mahir Žigić rođen je 4. Januara 1984. godine u Tuzli. Završio je Gimnaziju “Meša Selimović” u Tuzli, a Tehnički univerzitet u Beču- smjer Arhitektura diplomirao je u 2012. godini. Nakon sticanja zvanja diplomirani inžinjer arhitekture, radio je u Arhitektonskom birou u Beču, ali i bio angažiran u radu Udruženja bosanskih muslimana „Gazi Husrevbeg“ u Austriji. Nakon povratka u BiH, zaposlio se u Javnom preduzeću „Spreča“ u Tuzli gdje radi danas. Brojne naučne radove objavio je u regionalno poznatim časopisima. Tečno govoeri njemački i engleski jezik.