Premijer Nenadić upoznao predstavnike ESV-a s izmjenama budžeta KS

Upoznavanje s predloženim izmjenama u Prijedlogu budžeta KS za ovu godinu bila je jedna od tema o kojima je danas premijer KS Mario Nenadić, zajedno s ministricama komunalne privrede i infrastrukture te rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica KS Nihadom Glamoč i Jasnom Agić, razgovarao s predstavnicima Ekonomsko-socijalnog vijeća KS Franjom Renerom i Safudinom Čengićem.

Premijer Nenadić je odmah na početku sastanka informirao predstavnike ESV KS da je u pripremi amandman na Prijedlog budžeta KS, kao i da je tokom dana obavio neophodne konsultacije i s predstavnicima pozicije i opozicije u KS, te da to planira učiniti i s predstavnicima Vijeća za mlade KS.

Istovremeno obzirom na to da je rok za pripremu konačne verzije ovogodišnjeg budžeta bio prekratak, premijer je upoznao svoje goste i s određenim amandmanima, a koje će predložiti Vlada KS, i koji su usmjereni na poboljšanje položaja mladih u KS, njihovo pojačano zapošljavanje, rješavanje određenih infrastrukturalnih projekata.

– U predloženu formu ovogodišnjeg budžeta KS Vlada će amandmanskim djelovanjem, između ostalog, predložiti izmjene koje se odnose na finansiranje preventivnih aktivnosti vezanih za pojavu širenja koronavirusa, rješavanje pitanja migracija, te zapošljavanja mladih – precizirao je premijer Nenadić.

Istovremeno je premijer upoznao predstavnike ESV-a KS da Vlada KS prikuplja i informacije o određenim pitanjima koji mogu imati utjecaj na končanu verziju i izgled budžeta, a tiču se potpisivanja određenih kolektivnih ugovora i nekih pitanja vezanih za javni prijevoz u KS.

Predstavnici ESV-a KS su predložili Vladi da što prije donese zakone o ESV-u KS, o posredovanju u zapošljavanju, o šumama, o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj djelatnosti i druge.

Također je najavljeno i brzo konstituiranje ovog tijela u novom sazivu te prvi zajednički sastanak članova Vlade KS s predstavnicima svih socijalnih partnera koji čine ESV KS.

NAJNOVIJE